Bilyoner.comGizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK İLKELERİ

www.bilyoner.com platformlarında tutulan bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Gizlilik ilkeleri; tarafımıza Web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerle ilgili olarak, üye kullanıcı ve şirket ilişkilerini düzenleyecek ve bilgilerin kullanım şartlarını tespit edecektir.

Kullanıcıların, bilyoner.com platformlarını kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir.

Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan şartları kabul etmiyorsanız, bilyoner.com platformlarına üyelik için başvurulan kanallardan başvuru yapmayınız, www.bilyoner.com web sitemizde yer alan kişisel bilgilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız. Üyeliğinizin başlatılması için gerekli bilgilerin bilyoner.com platformlarında belirtilmemiş olması durumunda ise üyemiz olamayacağınızı üzülerek bildiririz.

Bu kapsamda, üyeliğiniz süresince, BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. tarafından size daha iyi hizmet sunulabilmesi için, internet sitesine girdiğiniz kişisel verilerin işlenmesine, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına veya söz konusu kişisel verilerin şirketimizin ve/veya bağlı şirketlerinin yurtdışındaki veri saklama sistemlerinde (server) korunmasına peşinen izin verdiğinizi, bu iznin talebiniz halinde ve ücretsiz olarak geri alınabileceğine dair şirketimiz tarafından bilgilendirildiğinizi kabul etmektesiniz.

Bilyoner platformlarından, www.bilyoner.com web sitemizin başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece www.bilyoner.com adresli web sitemizde uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Bilgiler

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. üyelik esnasında İsim-Soyad, İrtibat telefonu, Adres, e-mail adresi gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Anılan bilgilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farz ederek kaydınız gerçeklestirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkımızı saklı tutmaktadır.

Kişisel bilgileriniz BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. tarafından kullanıcı istatistiklerinin oluşturulmasında, üye kaydınızın ve (hesabınızın) oluşturulmasında, kişisel üye profilinizin çikarılmasında, kişisel bilgilerinize uygun olan promosyon önerilerinin size iletilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca bu bilgiler herhangi bir izin, onay vs.'ye gerek kalmadan her türlü reklam ve tanıtıcı materyal içeriğinde kullanılabilecektir.

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. üye kullanıcılarına periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir.

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. size iletilmesini arzu etmediğiniz bilgilerin gönderimini durdurucaktır.

Üye Kullanıcının Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Üye Kullanıcı; a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. Üye Kullanıcıya, işbu Gizlilik İlkelerine ve Kullanım Koşullarına verdiği onay kapsamında hizmet sunar. Kullanıcının söz konusu onayları vermekten imtina etmesi halinde, şirket Sitesinde sayılı hizmetlerin bazılarını veya hiçbirini sunamamak durumunda kalabilir ve bu itibarla Kullanıcıyı üyelikten çıkarabilir. Bu kapsamda Kullanıcı, herhangi bir nam altında ödeme/tazminat vs. talep edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Diğer Kayıtlar

Hesap hareketleriniz ve oynadığınız oyunlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda kaydedilmektedir. Ayrıca size sağladığımız hizmetleri geliştirmek amacı ile kayıtlarınızda gerçeklesen her türlü hareket tarafımızca görüntülenmekte ve izlenmektedir.

Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü sağlayabilmek amacı ile kaydedilebilir, bu kayıtlar münhasıran şirketimiz eğitimlerinde kullanılabilecektir.

Bilgilerin Saklanması ve Muhafazası

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. kişisel bilgilerinizi itina ile koruyacaktır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam datası içinde muhafaza edilecektir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler, Bilyoner.com dışında ancak Bilyoner.com'un yasal ve sözleşmesel yükümlülükler sıfatı ile bağlı bulunduğu kuruluşlar, iştirakleri, grup şirketleri ve Bilyoner.com'un anlaşmalı iş ortakları ile paylaşılabilir.

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. kişisel bilgilerinizi aşağıdaki gereklilikler olmadıkça ifşa etmeyeceğini taahhüt eder;
  • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanımı,
  • Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması talebi,
  • Üye kullanıcıların menfaatlerini korumak amacı ile kullanımı.
  • Yapılan işlemlere ve oynanan tüm oyunlara ilişkin kayıtlarınız bağlı olunan mevzuat gereği en az 10 yıl süreyle saklanacaktır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz ise, hesabınızın kullanıma açık olduğu ve üyeliğinizin geçerli olduğu süre için korunacaktır.


Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi elinde olmayan sebepler nedeni ile kaybetmekten ve yetkisiz kişilerin erişiminden, kullanımından, bu kişilerin bilgiler üzerinde değişiklik yapmasından veya bu kişilerin açıklamasından korumak için tasarlanmış uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri almıştır. Ancak bu önlemlere rağmen internet açık bir sistemdir ve şirketimiz yetkisi olmayan üçüncü kişilerin şirketimizin almış olduğu teknik önlemleri aşamayacağı ve Kullanıcı bilgilerinin uygun olmayan amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını taahhüt etmemektedir. Şirketimiz tarafından gizli bilgi sayılmayan ve işbu Gizlilik İlkeleri ile tesis edilen gizlilik kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır:
  • İşbu İnternet Sitesine kayıttan evvel şirketimiz tarafından bilinen ve şirketimizin Kullanıcılardan edinmediği veya öğrenmediği bilgiler,
  • Açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler,
  • Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.


Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi

Kişisel bilgilerinizi; (0212) 385 06 50 numaralı Bilyoner Müşteri Hizmetleri'nden veya www.bilyoner.com'a üye girişi sonrasında "Hesabım" menüsünde yer alan "Kişisel Bilgilerim" sayfasından güncelleyebilirsiniz.

Uyarılarınız

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali (0212) 385 06 50 numaralı Bilyoner Müşteri Hizmetleri'ne veya www.bilyoner.com web adresinin Bize Yazın alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.

İşbu gizlilik bildirgesi Bilyoner.com platformları için tesis edilmiştir.

Gizlilik İlkeleri Değişiklikleri

BİLYONER İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. Gizlilik İlkelerini, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik İlkelerini gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik İlkelerine ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınızı (0212) 385 06 50 numaralı Bilyoner Müşteri Hizmetleri'nden veya www.bilyoner.com web adresinin Bize Yazın alanından tarafımıza iletebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Bilyoner kendi web sitelerinde altta tanımlanan tüm çerez tiplerini kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Bilyoner  web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan kalıcı çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Oturum çerezleri:

Bu tür çerezler Bilyoner sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri:

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler:

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (Örn. Kupon oynama, maç seçme vb.) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.

Reklam ve üçüncü taraf çerezleri:

Bilyoner, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır. (Örnek olarak, sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.