Yardım Konuları

Hisseli Bilet nedir?
“Hisseli Bilet”; bir veya bir grup biletin, birden fazla kişi tarafından hisseli olarak satın alınmasıdır.

Hesaplanan toplam paket satış tutarı dikkate alınarak, 10’luk, 100’lük veya 1000’lik vb. paketten önceden belirlenmiş sabit hisse fiyatları üzerinden hisse alarak pakete ortak olunur.

Hisseli Bilet, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği’nin 4üncü maddesinin 1/o maddesinde yazılı “Bilet Ortaklığı” kapsamında gerçekleştirilir.
Hisseli Bilet paketleri nasıl oluşturulur?
Hisseli Bilet paketleri, aynı çekilişe ait olmak üzere ve bir veya birden fazla (10, 100, 1.000 vb.) bilet içerecek şekilde oluşturulur.

Hisseli Bilet paketi, Tam, Yarım veya Çeyrek biletlerden oluşabilir. Pakete seri olarak eklenen biletler, Düz Seri, Karışık Seri veya hem Düz hem de Karışık seriler halinde sunulur.

Satın alınan hisse miktarı ölçeğinde pakete ortak olunur. Milli Piyango İdaresi tarafından, pakete dahil edilmiş biletlerin çekilişi gerçekleştiğinde, paket kapsamında bulunan ve ödül kazanan tüm biletlerin toplam ödül tutarı, bu Hisseli Bilet Paketi’nin toplam ikramiyesi olarak hesaplanır.
Hisseli Bilet Paketleri kaçar biletten oluşur?
Hisseli Bilet Paketleri aşağıda listelenen miktarda biletten oluşabilir:
  • 1 bilet,
  • 10 bilet,
  • 100 bilet,
  • 1.000 bilet.
Hisseli Bilet Paketleri’nin hisse bedelleri nedir?
  • 1 biletten oluşan paketin her bir hisse bedeli 1 TL’dir.
  • 10 biletten oluşan paketin her bir hisse bedeli 5 TL’dir.
  • 100 biletten oluşan paketin her bir hisse bedeli 10 TL’dir.
  • 1.000 biletten oluşan paketin her bir hisse bedeli 10 TL’dir.
Hisseli Bilet Paketleri’nde üyeler kaç hisse alabilir?
Hisseler, her Hisseli Bilet paketinden en az iki kişinin hisse alması koşuluyla satılır. Yani, bir kişi paketteki hisselerin tamamını satın alamaz.

Örneğin; 100 hisseli bir Hisseli Bilet Paket için, bir kişi bu paketten 99 adet hisse satın alabilir. En az iki kişi, toplam 100 hissenin tamamını satın alabilir.

Bir üye daha önceden hisse satın aldığı Hisseli Bilet paketi halen satışta ve alınabilecek hisse mevcut ise, aynı paketten tekrar hisse satın alabilir.
Hisseli Bilet Paketi’nin kazandığı ikramiye nasıl hesaplanır?
Hisseli Bilet paketindeki bilet(ler), ilgili çekiliş sonrasında Milli Piyango İdaresi tarafından iletilen sonuçlar dikkate alınarak Bilyoner tarafından değerlendirilir. Hisseli Bilet paketi’nde, kazanan bilet(ler) var ise bu bilet(ler)in toplam ikramiye tutarları toplanarak, Hisseli Bilet Paketi’nin toplam ikramiye tutarı hesaplanır.
Hisseli Bilet Paketlerinin kazananları nasıl belirlenir?
Her bir kazananın paketin oransal olarak ne kadarına sahip olduğu aşağıdaki formül doğrultusunda hesaplanır.

Satın alınan Hisse Sayısı / Toplam Hisse Sayısı

Çekiliş sonrası yapılan değerlendirme ile elde edilen, Hisseli Bilet paketi toplam ikramiye tutarı, ilgili paket kapsamında hisse satın alımı yapan kişilerin, ilgili pakete ortaklıkları oranında bölüştürülür.

Hisse başına düşen ikramiye tutarının küsuratlı olması durumunda, virgülden sonraki 3’üncü hane 5 ve 5’in üzerindeyse yukarı; 5’in altındaysa aşağıya doğru yuvarlanır.

Örneğin; 5,7575 TL ikramiye, Bilyoner üye hesabına, 5,76 TL olarak yatırılır; 5,3725 TL olan ikramiye ise, 5,37 TL olarak yatırılır.
Hisseli Bilet Paketlerinin ikramiyeleri nasıl ödenir?
Hisseli Bilet kapsamında satılan Milli Piyango biletlerine isabet eden ikramiyeler, hisse adedi ve isabet eden ikramiyenin tutarına bağlı olarak, Bilyoner veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Kapat
Kuponunda hiç maç bulunmuyor.
Maç Ekle