İkramiye kazanıldığında ödeme nasıl yapılır?
Öncelikle ikramiye kazanılması için tüm oyunlarda resmi sonuçların Merkezi Sistemler tarafından Bilyoner'e aktarılması gerekmektedir. Resmi sonuçlar aktarılıp, kupon veya biletler değerlendirildikten sonra ikramiye tutarları üyelerin Bilyoner hesaplarına aktarılır.
Bir bilet veya kupona birden fazla ikramiye çıkabilir mi?
Milli Piyango biletleri için bir bilete tek ikramiye ödenmesi asıl olup, birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.

Spor Toto oyununda ise ikramiye isabet eden her bir kolon için ayrı ödeme yapılır.

İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra üye Hesabına aktarılır. Vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılır.

Piyango oyunlarında mevcut mevzuatta Veraset ve İntikal Vergisi uygulanmamaktadır. Mevcut limit olan 5.000 TL üzerindeki ikramiye tutarları için, üye fiziksel biletini Bilyoner'den kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alabilir. üyeler bir yıllık zaman aşımı süresinde Bilyoner'e başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.
Veraset ve İntikal Vergisi ne kadardır?
Kazanılan ikramiye 4.068 TL'nin altında ise Veraset ve İntikal vergisinden muaf tutulmaktadır. İkramiye bu tutarın üstünde ise 4.068 TL'den fazla olan kısmı için %10 Veraset ve İntikal vergisine tabidir.
Piyango biletleri fiziksel olarak alınabilir mi?
Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir, üyeler biletleri fiziksel olarak talep edemezler.

Öncelikle ikramiye kazanılması için tüm oyunlarda resmi sonuçların Merkezi Sistemler tarafından Bilyoner'e aktarılması gerekmektedir. Resmi sonuçlar aktarılıp, kupon veya biletler değerlendirildikten sonra ikramiye tutarları üyelerin Bilyoner hesaplarına aktarılır.

İkramiye tutarlarının banka hesaplarına aktarılabilmesi için üye, transfer talebinde bulunulmalıdır. Bu işlem web ya da wap sitesinde yer alan Hesabım bölümünden gerçekleştirilebilir.
Yurtdışı hesaplara ikramiye ödemesi yapılır mı?
Bilyoner.com hesabından, yurtdışı hesaplara ödeme yapılamamaktadır.